//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Археолошко налазиште Трап Конопница

Археолошко налазиште Трап Конопница

Опис непокретног културног добра

Археолошко налазиште Трап Конопница налази се на заравњеном терену северно од локалитета Градац, у продужетку старог и новог гробља у Конопници. На овом локалитету пронађени су остаци мањег римског утврђења, међутим простор је недовољно истражен. У близини локалитета се налази црква Успења Пресвете Богородице. На истоку и на западу терен се стрмо спушта у равницу. Цео плато је прекривен фрагментима римске опеке. Опека је зидна и за покривање. На овом месту, 1976. године након отворења једне сонде мањих димензија на средишњем делу платоа откривен је масивни зид са испустима правца север-југ, зидан од опека са дебљим слојем малтера беличасте боје до 6 цм дебљине.  У целој сонди копало се у шуту са траговима паљевине и гарежи. У северном делу сонде пронађени су остаци људских костију. Слој се састојао од грађевинског шута са доста гарежи, нарочито у источном делу сонде, док су у северном делу нађене су фрагментоване људске кости.

Литература

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Трап

АДРЕСА:
Конопница

ОПШТИНА:
Власотинце

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 6, 22.3.1983. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 51, 20.3.1986. године

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
Римски период

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗА НКД:
Решење Републичког завода за заштиту споменика културе број 264/50 од 14.03.1950. године