//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Градац код Конопнице

Градац код Конопнице

Опис непокретног културног добра

Градац код Конопнице се налази непосредно изнад школе и цркве Успења Пресвете Богородице на брду Градац у Конопници, на десној обали Власине, (јужно од лoкалитета Трап) археолошки локалитет Градац чува трагове материјалне културе средњег века. Мања истраживања су обављена 1972. године где су били видљиви остаци античког утврђења и остаци средњовековног утврђења Градац. Локалитет је у прошлости претрпео велика оштећења због нелегалних копача. Нарочито је страдала источна страна утвеђења где је потпуно огољен и оштећен масивни зид од опека који је на овом месту био фундиран на стени.

Истраживачи претпостављају да је овај део утврђења и најстарији и да потиче из палеовизантијске епохе. Приликом истраживања пронађени су фрагменти средњовековне керамике. Претпоставља се да је брег због погодног положаја за осматрање био насељаван кроз дужи временски период, од праисторије до средњег века. Данас је брдо Градац урасло у вегетацију, док су остаци утврђења виљиви  једино у фрагментима. Остаци малтера, камена и цигли једини су трагови некадашњег живота овог средњевековног утврђења. Ово непокретно културно добро је утврђено је као археолошко налазиште 1950. године и део је богатог културног наслеђа јужне Србије. 

Литература

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Градац 

АДРЕСА:
Конопница

ОПШТИНА:
Власотинце

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 5, 22.3.1983. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 50, 20.3.1982. године

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
Средњи век

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗА НКД:
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 263/50 од 14.03.1950. године