//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Опис непокретног културног добра

Велико Градиште је археолошко налазиште смештено северно од села Јабланице у општини Бољевац. Налази се на гребену кланца Радовањске реке. Чине га остаци средњевековног утврђења познатог и под именом Латински град. Осим овог топонима ова фортификација се може пронаћи и под називом Ртањски град. Утврђење је неправилног, полигоналног облика са дужом страном оријентисаном према кланцу. Унутар градских бедема јасно се уочавају бројни грађевински објекти, а у горњем граду сачувани су трагови донжон куле и бунара.

Према историјским подацима, град су освојили и порушили Турци на прелазу XIV и XV века и од тада није више коришћен. Бројни остаци опека античког формата упућују на предпоставку да је утврђење коришћено почев од римског периода па све до краја XIV века. Замирање овог утврђења везано је за османска освајања. Према народном предању приликом освајања града остало је упамћено да су Турци извршили велики покољ становништва које се налазило у збегу. У близини локалитета су пронађена ђулад која потврђују да се за утврђење водила борба. Претпоставља се да је утврђење због неприступачног терена опседнуто и током опсаде гађано из даљине топовима.

Након освајања утврђење је изгубило на значају а његови освајачи га нису користили. Недалеко од утврђења налази се црквиште посвећено Светом Јовану. Пар километара од црквишта и тврђаве налази се и манастир Крепичевац. Велико Градиште је заштићено као археолошко налазиште 1980. године.

Литература

 – Милићевић Ђ. Милан, Кнежевина Србија, 1876.

 

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Велико Градиште

АДРЕСА:
Јабланица

ОПШТИНА:
Бољевац

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 34, 20.4.1983. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 49, 20.12.1983. године

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
Од Римског периода до краја XIV века

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗА НКД:
Одлука СО Бољевац број 633-496/80-07 од 15. маја 1980. године.