//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Опис непокретног културног добра

Велико Голубиње код Кладова чине остаци римског насеља. Нналази се на простору данашњег насеља  Голубиња на око 8 километара изводно од ушћа Поречке реке. Очувани остаци се протежу од цента села ка обали Дунава, кроз дворишта и испод кућа. Овај локалитет се налази на путу Мироч-Доњи Милановац-Брза Паланка и настао је у периоду формирања римског лимеса на Дунаву а обновљен је за време византијске доминације на Дунаву. Утврђен ја за културно добро 25.05.1966.године. На локалитету су обављена мања сондажна истраживања приликом којих су отривене античке опеке и делови бедема. Фортификација је служила у војне сврхе, ради одбране границе Римског царства.

Литература

 Шпехер Перица, Материјална култура из рановизантијских утврђења у Ђердапу, Боград 2010, 22.

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Велико Голубиње

АДРЕСА:
Велико Голубиње

ОПШТИНА:
Кладово

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 21, 18.4.1983. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 66, 20.3.1986. године

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
II-IV век

БРОЈ И ДАТУМ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСИЛА ОДЛУКЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ:
Решење Републичког завода за заштиту споменика културе број 542/1 од 25.05.1966. године