//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Спомен гробље жрвама бугарског терора у Бојнику

Спомен гробље жрвама бугарског терора у Бојнику

Опис непокретног културног добра

Спомен гробље жртвама бугарског терора у Бојнику, налази се, код градског млина. Меморијални споменички комплекс са гробљем, посвећен је жртвама, стрељаним фебруара 1942. године од бугарских фашиста. Стрељање мештана извршено је у знак обмазде због погибије 13 бугарских војника и 9 рањених у нападу Јабланичког партизанског одреда. Напад се одиградо 15. фебруара 1942. године.

Место стрељања је у непосредној близини Спомен гробља. Споменички простор начињен је 1969. године по пројекту архитекте Стојана Цветковића из Лесковца. У средишњем делу меморијалног комплекса, око кога се пружа кружна стаза, првобитно је био постављен споменик у облику управно постављених пара костију, различитих димензија, рад лесковачког вајара С. Соколовића. Уместо првобитног споменика, сада се ту налази скулптурни споменик београдског вајара Ота Лога, постављен после 1980. године. Крај кружне стазе којом је издвојен централни простор са спомеником, груписано је у више скупина, 99 мермерних плоча са именима стрељаних из Бојника и Драговца. Исписана су имена 61 мушкарца, 97 жена, и 65 деце (узраста од 3 месеца до 17 година старости). Шест неисписаних плоча обележавају незнане жртве. Постављено је и пет плоча са стиховима песника Драгана Колунџије.

Коначан број жртава срељаних је тешко утврдити. У литератури с спомиње између 500 и 700 цивила које су чинили и мушкарци, жене и деца.

Литература:

 

– Стојановић Стефан, Бугарска окупација у лесковачком крају 1941-1944. године [Електронски извор] : мастер рад
– Војин Поповић, ,,Бугарска војска у окупираној Србији (1941-1944)’’,Војноисторијски глсник , 3, Београд
1952
– Милан Миладиновић, ,,Злочини бугарског окупатора у доњем делу Пусте Реке фебруара 1942. године’’,
Лесковачки зборник, XII, Лесковац 1972
– Никола Илић, Крвави фебруар: (13-18. фебруар 1942), Лесковац 1987

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Спомен гробље жртвама бугарског терора Бојнику

АДРЕСА:
Ул. Зеле Вељковића 18а

ОПШТИНА:
Бојник 

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
ЗМ 8, 24.1.2008. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
 

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
Други светски рат

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗА НКД:
Одлука Скупштине општине Бојник бр. 06-27/87-01 од 19.5.1987 године