//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Римске терме у селу Баце

Римске терме у селу Баце

Опис непокретног културног добра

Римске терме се налазе у селу Баце код Прокупља. Откривене су приликом изградње аутопута Ниш-Куршумлија 1967. године. Остаци римских терми-купатила потичу из III-IV века. Део су већег грађевинског комплекса који се некада налазио у саставу читавог насеља. На основу досадашњих сазнања ово римско насеље могло је да се налази само на траси једне од најзначајнијих античких комуникација, пута Viminacium (Костолац)-Naissus (Ниш)-Lissus (Љеш).

Остаци овог античког насеља, укључујући и откривене остатке римског купатила, налазе се на простору на коме су већ раније констатовани трагови праисторијског, енеолитског насеља-Плочник, који је најзначајнији праисторијски локалитет овог простора.Откривени апсидални базен на хипокаустом (стубићи) на јужној страни терми, који се пружа правцем исток-запад, указује на могућност постојања читавог низа базена као и других профаних објеката у непосредној околини. На ову претпоставку упућују налази разгранате мреже керамичких водоводних цеви и одводних канала као и остаци фреско малтера пронађеног од стране власника околних парцела. 

Радови на расчишћавању терми, њиховој обради у погледу конзервирања и рестаурирања обављени су током 1968 и 1969. године од стране Завода за заштиту споменика културе Ниш. Завршетак радова и оспособљавање објекта за презентацију уследио је 1970. године. Ово археолошко налазиште је од прворазредног значаја за развој туризма пошто се налази у врло живописној долини Топлице. Овај антички локалитет стављен је под заштиту државе  1968. године.

Литература

– Римске терме у Бацу, Заштита споменика културе Нишког, Јужноморавског и Тимочког региона, Завод за заштиту споменика културе Ниш, Чаковец 1981.

 

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Римске терме

АДРЕСА:
Баце

ОПШТИНА:
Прокупље

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 29, 19.4.1983. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 46, 20.12.1986. године

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
III, IV век

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗА НКД:
Решење Завода за заштиту споменика културе Ниш број 15 од 22.02.1958. године