//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Римска грађевина са мозаиком на Коњичком гробљу

Опис непокретног културног добра

Римска грађевина са мозаиком на Коњичком гробљу се налази у Нишу у Градској општини Пантелеј. Откривена је приликом извођења радова за изградњу стрелишта у кругу касарне „Кнез Михајло“ у Нишу, током 1972.године. На овом локалитету откривен је читав низ зидова и подова украшених мозаиком. Археолошки локалитет Коњичко гробље чува остатке архитектонских елемената (мермерна база) и подних мозаика римске репрезентативне грађевине, који говоре да се ради о налазишту изузетног значаја. Овај локалитет није у потпуности истражен. Подни мозаици су само делимично откривени приближно око 40м2. Археолошко налазиште на коме је откривен римски објекат са мозаицима је датирана између III-IV века. Широм локалитета  уз откривене подове постоје јаки трагови горења што говори да је грађевина страдала од пожара. На локалитету је откривена мермерна база, веома пажљиво клесаног античког профила. Представља скулптурни рад који спада у римски царски период. Њене димензије говоре да је носила стуб висне 5m из чега се наслућује грандиозност и габарит објекта на овом локалитету. 

На 400м северозападно од простора у коме је откривена ова луксузна вила током 2000 године, пронађен је већи водопривредни објекат (водоторањ-водоводне цеви, цистерна и почетак акведукта). Правац пружања аквадукта упућује да је он служио за напајање водом како вилe тако и објекте који су се налазили у њеној близини. На 200м североисточно од простора где је откривена вила са мозаицима налази се једна кружна форма пречника око 90м која својим обликом потсећа на амфитеатар. 

Литература

 

 

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Римска грађевина са мозаиком на Коњичком гробљу

АДРЕСА:
Ниш – Пантелеј

ОПШТИНА:
Ниш – Пантелеј

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 31, 20.4.1983. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 48, 20.12.1983. године

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
III-IV век

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗА НКД:
Решење Завода за заштиту споменика културе Ниш број 999/1 од 16.08.1972. године.