//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Равна-Тимакум Минус

Равна-Тимакум Минус

Опис непокретног културног добра

Равна-Тимакум Минус (Timacum Minus) лежи на левој обали Белог Тимока, североисточно од данашњег села Равна, на римском путу Naissus-Ratiaria. Утврђење правоугаоне основе (110х138,5 м) настало је у I веку. Помиње се 78. године као седиште једне римске јединице – кохорте I Thracum-Siria, која је пребачена у Мезију. Обновом и доградњом, током III-IV века, дограђене су куле у чије су зидове уграђени споменици са оближње некрополе из ранијег периода. Последња обнова утврђења је из доба Јустинијана. Равна је тада била део унутрашње границе заштите царства од напада варвара. Карактеристично је да зидови појединих кула формирају троугао или петоугао са шиљастим завршетком на спољној страни. Оваква ојачања добијају и друга утврђења из тог периода или само поједине куле на местима где се очекује најжешћи напад непријатеља. Изван утврђења откривене су две грађевине: терме, североисточно и једна цивилна грађевина са хипокаустом, југозападно. У средњем веку на овом простору била је велика некропола.

Литература

– П. Петровић, Станице Timacum на путу Naissus–Ratiaria и античко насеље код села Равна, Старинар н.с. XXVI Београд 1976, 43–57.
– Petrović, P. Inscriptiones de la Mesie Superieure, vol. III-2, Timacum Minus – Romuliana, Beograd: Centre d’études épigraphiques et numismatiques de la Faculté de philosophie de l’Universite de Beograd, 1995.
– Петровић, П. и Јовановић, С. Културно благо књажевачког краја – археологија Београд: Археолошки институт у Београду, Завичајни музеј у Књажевцу, 1997.
– Петковић, Софија, и Светозар Јовановић,  Археолошка ископавања утврђења Timacum Minus код села Равна, општина Књажевац током 1997–1998. године. Сектор јужне капије. Старинар L: 2000, 275–280.
– Petković, S., et al.  Roman and Medieval Necropolis in Ravna near Knjaževac. Monographs, Vol. 42, Belgrade: Archaeological Institute, 2005.
– Ilijić, B. Rimsko utvrđеnje Timacum Minus. Knjaževac: Zavičajni muzej Knjaževac, 2009.
– М. Миљковић, Равна (Timacum Minus), Споменичко наслеђе Србије, непокретна културна добра од изузетног и великог значаја, Београд, 1998, 35.
– М. Миљковић, Равна (Timacum Minus), Споменичко наслеђе Србије, непокретна културна добра од изузетног и великог значаја, Београд, 2007, 33.
– Timacum Minus – Равна, Заштита споменика културе Нишког, Јужноморавског и Тимочког региона, Завод за заштиту споменика културе Ниш, Чаковец 1981.
– С. Гушић, Заштита археолошког локалитета Равна код Књажевца, Гласник Друштва конзерватора Србије 5 (1981), 40-42.
-Софија Петковић, Игор Бјелић, Марија Јовић, Бојана Илијић, Никола Радиновић, Археолошка истраживања римског утврђења Timacum Minus. Сектор Јужне капије 2019. године, Археологија у Србији 2019 пројекти Археолшског Института, Археолошки Институт, Београд 2021, 157-177.

 

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Равна – Тимакум Минус 

АДРЕСА:
Равна

ОПШТИНА:
Књажевац

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 33, 20.4.1983. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 37, 20.12.1993. године

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
I-VI век

КАТЕГОРИЈА:
Непокретно културно добро од великог значаја

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗА НКД:
Одлука СО Књажевац број 63-1/79-05 од 15.11.1979. год