//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Завод за заштиту споменика културе Ниш обавештава сопственике и кориснике објеката у оквиру Комплекса Рајачких и Рогљевских пивница, да је евидентирао поменути комплекс, у циљу покретања поступка за проширена зоне заштићене околине.