//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Кулина Балајнац

Кулина Балајнац

Опис непокретног културног добра

Кулина Балајнац налази се у општини Мерошина, око 300 м западно од села Градишта. На платоу доминантног узвишења које се према источној и северној страни стрмо спушта, док су југоисточна и западна падина знатно блаже, налазе се остаци византијског утврђења мањих димензија 120х75 метара са подграђем на западној страни. Припада комплексу утврђења јустинијанског и постјустинијанског периода. На јужној страни, испред бедема са угаоним кулама, видљив је суви ров наспрам кога је вероватно био главни улаз. Археолошким радовима започетим 1969, делимично су откривени остаци базилике у централном и цистерна монументалних димензија 50х30 метара у северном делу утврђења. Цистерна са силазним степеништем, отвором за пражњење и бунаром очувана је до висине од око 4,5м, односно до нивоа крстастих сводова који су лежали на масивним зиданим стубовима. Међу покретним материјалом издваја се случајни налаз из централног дела утврђења на коме су се пресецале главне улице цардо и децуманус, бронзани портрет за који се сматра да представља или Еуфемију, жену цара Јустина I, или Теодору, Јустинијанову жену. У сваком случају, припада двадесетим и тридесетим годинама VI века и део је скулптуре која је вероватно била постављена на форуму. Ово локалитет је 1983. године добио категорију археолошког налазишта од великог значаја.

Литература

– Г. Каровић, Кулина – Балајнац, Споменичко наслеђе Србије, непокретна културна добра од изузетног и великог значаја, Београд, 1998, 30.
– Г. Каровић, Кулина – Балајнац, Споменичко наслеђе Србије, непокретна културна добра од изузетног и великог значаја, Београд, 2007, 29.

 

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Кулина (Балајнац)

АДРЕСА:
Градиште

ОПШТИНА:
Мерошина

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 30, 20.4.1983. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 47, 20.12.1983. године

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
VI-VII век

КАТЕГОРИЈА:
Непокретно културно добро од великог значаја

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗА НКД:
Решење Републичког завода за заштиту споменика културе број 218/1 од 02.03.1964. године