//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Опис непокретног културног добра

Каструм Понтес, познатији као Трајанов мост, односно његови остаци налазе се код села Костол, 5км низводно од Кладова. Мост, подигнут између 103. и 105. године. Дело је сиријског архитекте Аполодора из Дамаска. Дужина моста са порталима износила је 1133,90 m, а део преко речног корита 1071 m. Остаци на обалном делу састоје се од четири зидана ступца повезана луковима. У речном кориту налазило се 20 стубаца чији је осовински распон од 56,5 м био премошћен дрвеном решеткастом конструкцијом. Истовремено са мостом, у функцији његове одбране, подигнути су ауксилијарни логори Понтес на десној и Дробета на левој обали Дунава.

Понтес, приближно квадратне основе, налазио се низводно од моста и све до VI века задржао је функцију одбране овог дела лимеса. Поред основних пунктова каструма – бедема, кула и капија – археолошким истраживањима утврђен је план и распоред објеката унутар бедема и констатовано да почетком IV века, са променама у римској војсци, долази до стварање новог концепта унутрашњости Понтеса. У античком утврђењу као и на простору изван њега формирана су средњовековна насеља и некрополе са слојевима IX-X, XI-XII и XIV века. Заштитна археолошка ископавања и конзерваторски радови започели су 1979. у оквиру пројекта Ђердап II. Остаци прва четири ступца моста загатом су обезбеђени од потапања.

Литература

– М. Гарашанин, М. Васић, Трајанов мост – кастел Понтес, Ђердапске свеске I (Београд 1980) 7–24.
Г. Марјановић – Вујовић, Прилог проучавању стратиграфије рано-средњевековних слојева унутар античког Понтеса, Ђердапске свеске IV (Београд 1987) 117–119.
– Г. Каровић, Понтес, Споменичко наслеђе Србије, непокретна културна добра од изузетног и великог значаја, Београд, 1998, 34.
– Г. Каровић, Понтес, Споменичко наслеђе Србије, непокретна културна добра од изузетног и великог значаја, Београд, 2007, 33.
– Бјелић Игор, Principia of Roman Castrum Pontes – Spatial and Social Relations in the Building, Археологија и природне науке Бр. 16, 2020, 127-148.

 

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Каструм Понтес

АДРЕСА:
Кладово

ОПШТИНА:
Кладово

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 36, 20.4.1983. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 44, 20.12.1983. године

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
103-105. год. н.е.

КАТЕГОРИЈА:
Археолошко налазиште од изузетног значаја

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗА НКД:
Одлука СО Кладово број 63-1/81-01 од 28.03.1981.