//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Опис непокретног културног добра

Локалитет Голо Брдо код Кладова налази се на обали Дунава (5км источно од локалитета Хајдучка воденица) и чине га остаци мањег римског утврђења, типа кастела, подигнут као саставни део утврђеног појаса, а настао је у периоду формирања римског лимеса на Дунаву. Дана 27.05.1966. је овај локалитет утврђен за културно добро и истог дана је уписан као потопљен локалитет.

Литература

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Голо Брдо

АДРЕСА:
Кладово

ОПШТИНА:
Кладово

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 26, 19.4.1983. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 56, 20.3.1986. године

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
I-V век

БРОЈ И ДАТУМ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСИЛА ОДЛУКЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ:
Решење Републичког завода за заштиту споменика културе број 570/1 од 27.05.1966. год,