//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Обавештавају се власници, држаоци, корисници објеката и катастарских парцела, да је Завод за заштиту споменика културе Ниш евидентирао добро под претходном заштитом Део старе трговачке чаршије (Широка чаршија) у Лесковцу.

широка чаршија Лесковац