//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Опис непокретног културног добра

Археолошко налазиште Медијана налази се недалеко од Нишаве, у близини термалних извора, на површини од преко 40 ha. Резиденција је изграђена почетком 4. века, у време Константина Великог. Овде су боравили римски цареви приликом посета Наису. Археолошка истраживања се с прекидима обављају од 1864. године, а у континуитету од 1959. године.

Централни простор заузимала је вила са перистилом на површини око 6000 квадратних метара, са термама на западној и мањим нимфејем на источној страни. Западно од виле налазила се житница правоугаоне основе, димензија 91х27 m, док се јужно, на оближњем узвишењу, налазио водоторањ. Луксузне грађевине са стубовима, декорисане су мозаицима и фрескама. То су: вила са конхама, вила са оградним зидом и вила са централним коридором. Привредни објекти смештени су од житнице на запад, на путу за Наис. На југозападној периферији Медијане било је мање сеоско насеље. Пред крај 4. века резиденција је тешко страдала у пожару, а потпуно је уништена у време Хунске најезде 441. године. Археолошко налазиште Медијана предмет је археолошких ископавања и конзерваторских радова, од шездесетих година 20. века до данас.

Литература

– Lj. Zotović, Mediana – rimsko naselje, Arheološki pregled 4 (Beograd 1962) 194–197.
– П. Петровић, Медијана, резиденција римских царева, Београд 1994.
– П. Петровић, Медијана. Античко насеље са вилама, Старинар XLVII, 1996, 295–300.
– С. Дрча, Медијана, Ниш 2006.
– Г. Милошевић, М. Васић, Н. Гавриловић, Истраживања на Медијани 2010–2011. године, Гласник ДКС 37, Београд 2013, 66–73.
– А. Оршић Славетић, Археолошка истраживања у Нишу и околини, Старинар (т.с.), 8/9, 1933/34, 303–310. – Р. О. Братанић, Археолошка истраживања у Брзом броду, Старинар (т.с) 13, 1938, 199–204.
– М. Миленковић, Медијана (Mediana) – Брзи Брод, Споменичко наслеђе Србије, непокретна културна добра од изузетног и великог значаја, Београд, 1998, 32.
– М. Миљковић, Медијана (Mediana) – Брзи Брод, Споменичко наслеђе Србије, непокретна културна добра од изузетног и великог значаја, Београд, 2007, 31.
– Медијана код Ниша, Заштита споменика културе Нишког, Јужноморавског и Тимочког региона, Завод за заштиту споменика културе Ниш, Чаковец 1981.
– Г. Милошевић, М. Васић, Н. Гавриловић, Вила са октогом на Медијани у Нишу, Саопштења XLV (2013), 7-26.
– Г. Милошевић, Сала за аудијенцију Константинове виле у Медијани, Саопштења LI (2019), 7-26.
– Н. Смичиклас, М. Протић, В. Црноглавац, Медиана. Мозаик са Христовим монограмом, Београд 2018.
– Н. Смичиклас, М. Протић, В. Црноглавац, Медиана. Мозаик из Стадибадијума А, Београд 2018.
– М. Ђорђевић, Седам деценија заштите античког наслеђа у Србији – Сирмијум, Ромулијана, Медијана и Јустинијана Прима, Саопштења L/2018, 233-253.

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Бресје-Медијана

АДРЕСА:
Булевар Светог цара Константина

ОПШТИНА:
Медијана

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 03, 22.03.1983. год.

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 22,

ВРСТА КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Археолошко налазиште

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
Римско доба

БРОЈ И ДАТУМ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСИЛА ОДЛУКЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ:
„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ број 14/79