//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Археолошко налазите Бубањ

Археолошко налазите Бубањ

Опис непокретног културног добра

Археолошко налазиште Бубањ је праисторијско налазиште код Новог Села, близу Ниша (у непосредној близини казнено-поправног дома Ниш). Истраживања на овом локалитету обављена су тридесетих година и половином XX века, До данас је откопано 30 културних слојева бронзаног и млађег бакарног доба. Током свих наведених истраживања на локалитету су констатовани остаци архитектуре, односно културни слојеви из средњег неолита (старчевачка култура), затим свих периода енеолита (Бубањ-Хум I, Чернавода III-Баден, Костолац-Коцофени, Бубањ-Хум II), раног бронзаног доба (Бубањ-Хум III), као и бројни покретни налази из позног неолита, средњег и позног бронзаног доба и гвозденог доба.

Најмлађи праисторијски слојеви девастирани су некрополом из позног средњег века, односно новог доба. Од првобитног локалитета Бубањ, остао је гребен од стотинак квадратних метара површине у којима се распознаје 17 културних слојева или живот исто толико културних заједница. Иако је од укупне површине, због изградње аутопута и железнице, када земљани материјал није истраживан, остало свега 3,7 одсто површине, односно мали гребен, за археологе је од непроцењиве важности за реконструкцију праисторије. Локалитет је један од ретких у Европи из периода млађег каменог доба где је још откривена земуница старчевачке културне групе ( 6. миленијум пре нове ере). Колико је овај локалитет значајан за проучавање култура енеолита и бронзаног доба на Балкану говори чињеница да се прихваћена подела овог периода на Балкану заснива на истраживању овог локалитета, као и оближњег локалитета Велика хумска чука (културне групе Бубањ-Хум I-III).

Литература

– Оршић – Славетић А, Преисторијска налазишта у околини Ниша, Старинар X-XI, Београд, 1936,174 – 182
– Гарашанин М.1958б. Ископавања на Бубњу код Ниша, претходни извештај за 1954–1956. годину. Старинар н. с. VII–VIII (1956–1957): 269–74
– Гарашанин М.1983. Grupa Bubanj-Hum III. У: Бенац А,,уредник. Праисторија југословенских земаља IV, Сарајево. 719–722.
– Татјана Трајковић – Филиповић, Драган Милановић, Александар Булатовић, Ревизиона археолошка ископавања локалитета Бубањ код Ниша у 2008. години, Зборник Народног музеја Ниш, број 16-17, Ниш 2008., 309-319.
– В. Иванишевић, И. Бугарски, А. Булатовић, Фотограметријско снимање налазишта Бубањ, Гласник Друштва конзерватора Србије 39 (2015), 53-56.

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
 Археолошко налазиште Бубањ

АДРЕСА:
Ново Село

ОПШТИНА:
Ниш- Палилула

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 12, 15.4.1983. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 43, 20.12.1983. године

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
Неолит

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗА НКД:
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 914/54 од 12.11.1954. године