НКД на територији Града Зајечара

 

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Непокретна културна добра од ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

 Археолошка налазишта

1. Назив НКД-а  Археолошко налазиште "Феликс Ромулијана" - остаци старог града Гамзиграда
Адреса Гамзиградска Бања
Датум уписа  20.12.1983. г.
Редни број у локалном регистру  АН 01
Редни број у централном регистру  АН 40
Основ за упис у регистар  На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 407/48 од 19.марта 1948.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  Изузетни значај - одлука СРС Сл. гласник број 14. од 29. марта 1979.

 

Непокретна културна добра

 Споменици културе

1. Назив НКД-а Зањевачка црква код Звездана
Адреса Звездан
Датум уписа 23.12.1982. г.
Редни број у локалном регистру СК 011
Редни број у централном регистру СК 288
Основ за упис у регистар Према решењу о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 411/48 од 19. марта 1948.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Радул Бегов конак
Адреса Зајечар
Датум уписа 11.01.1983. г.
Редни број у локалном регистру СК 048
Редни број у централном регистру СК 330
Основ за упис у регистар На основу решења о заштити Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије Бр. 1236/ 55 од 8. септембра 1955.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

3. Назив НКД-а Споменик учесницима Тимочке буне стрељани на Краљевици
Адреса Краљевица
Датум уписа 19.06.1984. г.
Редни број у локалном регистру СК 130
Редни број у централном регистру СК 599
Основ за упис у регистар Према одлуци извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 28 од 28. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

4. Назив НКД-а Зграда основне школе "Миленко Брковић – Црни"
Адреса Зајечар
Датум уписа 19.06.1984. г.
Редни број у локалном регистру СК 131
Редни број у централном регистру СК 598
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 28 од 28. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

5. Назив НКД-а Зграда основне школе "Љуба Нешић"
Адреса Зајечар
Датум уписа 19.06.1984. г.
Редни број у локалном регистру СК 132
Редни број у централном регистру СК 597
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 29 од 28. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

6. Назив НКД-а Зграда "Окружног начелства" - суда
Адреса Трг Ослобођења
Датум уписа 19.06.1984. г.
Редни број у локалном регистру СК 133
Редни број у централном регистру СК 596
Основ за упис у регистар Према одллуци Извршног савета Скупштине општине Зајечар 01 бр. 011-30 од 13.12.1982.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

7. Назив НКД-а Стамбена зграда
Адреса ул. Проте Матеје, бр. 9
Датум уписа 19.06.1984. г.
Редни број у локалном регистру СК 134
Редни број у централном регистру СК 595
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 31 од 28. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

8. Назив НКД-а  Зграда "Рајковићева Палата"
Адреса ул. Маршала Тита, бр. 5а
Датум уписа 19.06.1984. г.
Редни број у локалном регистру СК 135
Редни број у централном регистру СК 594
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 32 од 28. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

9. Назив НКД-а  Пословно стамбена зграда
Адреса ул. Љубе Нешића, бр. 31
Датум уписа 19.06.1984. г.
Редни број у локалном регистру СК 136
Редни број у централном регистру СК 593
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 33 од 28. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

10. Назив НКД-а  Стамбена зграда – вила
Адреса ул. Ђуро Салаја, бр. 20
Датум уписа 19.06.1983. г.
Редни број у локалном регистру СК 137
Редни број у централном регистру СК 592
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 34 од 28. децембра 1983. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

11. Назив НКД-а  Манастирска целина Суводол са црквом Свете Богородице
Адреса Селачка
Датум уписа  18.03.1986. г.
Редни број у локалном регистру  СК 214
Редни број у централном регистру  СК 664
Основ за упис у регистар  Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 15 од 30. јануара 1985. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

12. Назив НКД-а  Манастирска целина Грлиште са црквом Св. Петре и Павла
Адреса Грлиште
Датум уписа 18.03.1986. г.
Редни број у локалном регистру СК 215
Редни број у централном регистру СК 665
Основ за упис у регистар Према одлуци Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 18 од 30. јануара 1985. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

13. Назив НКД-а  Зграда музеја
Адреса ул. Моше Пијаде
Датум уписа 14.07.1993. г.
Редни број у локалном регистру СК 299
Редни број у централном регистру СК 994
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 022 – 8 од 27. јуна 1984. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

14. Назив НКД-а  Зграда историјског архива
Адреса ул. Маршала Тита, бр. 152
Датум уписа 14.07.1993. г.
Редни број у локалном регистру СК 300
Редни број у централном регистру СК 995
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 622 – 9 од 27. јуна 1984. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

15. Назив НКД-а  Зграда Скупштине општине
Адреса Трг Ослобођења
Датум уписа 14.07.1993. г.
Редни број у локалном регистру СК 301
Редни број у централном регистру СК 996
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 12 од 31. децембра 1985. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

16. Назив НКД-а  Зграда радио Зајечара
Адреса ул. Љубе Нешића, бр. 38
Датум уписа 14.07.1993. г.
Редни број у локалном регистру СК 302
Редни број у централном регистру СК 997
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 14 од 31. јануара 1985. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

17. Назив НКД-а  Грађанска кућа
Адреса ул. Љубе Нешића, бр. 50
Датум уписа 14.07.1993. г.
Редни број у локалном регистру СК 303
Редни број у централном регистру СК 998
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 16 од 31. јануара 1985. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

18. Назив НКД-а  Грађанска кућа
Адреса ул. Истарска, бр. 1
Датум уписа 14.07.1993. г.
Редни број у локалном регистру СК 304
Редни број у централном регистру СК 999
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 13 од 31. јануара 1985. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

19. Назив НКД-а  Грађанска кућа
Адреса ул. Караџићева, бр. 1
Датум уписа 14.07.1993. г.
Редни број у локалном регистру СК 305
Редни број у централном регистру СК 1000
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 27 од 31. јануара 1985. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

20. Назив НКД-а  Грађанско - стамбена трговачка кућа
Адреса ул. Седмог септембра, бр. 2
Датум уписа 14.07.1993. г.
Редни број у локалном регистру СК 306
Редни број у централном регистру СК 1001
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 17 од 31. јануара 1985. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

21. Назив НКД-а  Споменик палим ратницима тимочке крајине у ратовима 1912 – 1918
Адреса Копривница
Датум уписа 14.07.1993. г.
Редни број у локалном регистру СК 307
Редни број у централном регистру СК 1002
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 39 од 10. јуна 1987. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

22. Назив НКД-а  Зграда тимочке млекарске задруге код Вражогрнаца
Адреса Вражогрнац
Датум уписа 14.07.1993. г.
Редни број у локалном регистру СК 308
Редни број у централном регистру СК 1003
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 19 од 31. јануара 1985. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

23. Назив НКД-а  Зграда народног купатила у Планиници
Адреса Планиница
Датум уписа 14.07.1993. г.
Редни број у локалном регистру СК 309
Редни број у централном регистру СК 1004
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 20 од 31. јануара 1985. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

24. Назив НКД-а  Зграда Саре кафане у селу Заграђу
Адреса Заграђе
Датум уписа 14.07.1993. г.
Редни број у локалном регистру СК 310
Редни број у централном регистру СК 1005
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 26 од 31. јануара 1985. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

25. Назив НКД-а  Руска кућа у Великом Извору
Адреса Велики Извор
Датум уписа 14.07.1993. г.
Редни број у локалном регистру СК 311
Редни број у централном регистру СК 1006
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 22 од 31. јануара 1985. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

26. Назив НКД-а  Стара кућа Душана Јовановића у Шљивору
Адреса Шљивар
Датум уписа 14.07.1993. г.
Редни број у локалном регистру СК 312
Редни број у централном регистру СК 1007
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 21 од 31. јануара 1985. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

27. Назив НКД-а  Воденица Божидара Ранковића у Рготини
Адреса Рготина
Датум уписа 14.07.1993. г.
Редни број у локалном регистру СК 313
Редни број у централном регистру СК 1008
Основ за упис у регистар На основу одлуке Извршног савета Скупштине општине Зајечар Бр. 011 – 23 од 31. јануара 1985. године
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

28. Назив НКД-а  Стара црква Пресвете Богородице
Адреса Зајечар
Датум уписа 14.07.1993. г.
Редни број у локалном регистру СК 317
Редни број у централном регистру СК 2066
Основ за упис у регистар На основу решења Републичког завода за заштиту споменика културе Београд 01 број 684/1 од 27.06.1967.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

Просторне културно-историјске целине

1. Назив НКД-а Две старије куће и Горњокрајска чесма у Горњој Белој реци
Адреса Горња Бела Река
Датум уписа 04.12.1993. г.
Редни број у локалном регистру ПКИЦ 14
Редни број у централном регистру ПКИЦ 28
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Зајечар, Бр 011 - 24 од 31.01.1985.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију  

 

2. Назив НКД-а Куће и привредне зграде: Сергеја Пауновића, Милорада Павловића и Стамена Нешића у Ласову
Адреса Ласово
Датум уписа 04.12.1993. г.
Редни број у локалном регистру ПКИЦ 15
Редни број у централном регистру ПКИЦ 29
Основ за упис у регистар На основу одлуке СО Зајечар, Бр 011 - 25 од 31.01.1985.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију