Црква манастира Светог Николе у Куршумлији; Конзерваторско рестаураторски радови на реконструкцији и обнови северне куле цркве и реконструкцији и изградњи ограде са капијама комплекса манастира

Датум објаве: 07.08.2019

Рок: 10.09.2019, 9 часова

 

Конзерваторско рестаураторски радови на откривеним и археолошки истраженим архитектонским садржајима на археолошком налазишту „Врело-Шаркамен“ код Неготина - јужна кула западне капије – кула број 1 на сектору II

Датум објаве: 07.08.2019

Рок: 10.09.2019, 11 часова

 

Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе коришћења службених возила Завода за заштиту споменика културе Ниш.

Датум објаве: 29.07.2019.

Рок: 06.08.2019. до 10 часова

Нови рок: 09.08.2019. до 10 часова

Извођење конзерваторско рестаураторских радова на откривеним и археолошки испитаним архитектонским садржајима на археолошком налазишту „Врело-шаркамен“ Код Неготина

Датум објаве: 29.06.2018

Рок: 30.07.2018 до 11 часова