Санациони конзерваторски-рестаураторски радови на средњевековном утврђењу Копријан - Курвинград у атару села Малошиште, на територији општине Дољевац

Датум објаве: 29.09.2021. год.

Рок: 14.10.2021, 12 часова

Конзерваторско-рестаураторски радови на архитектонским структурама касноантичког утврђења на археолошком локалитету „Мора Вагеи” у Михајловцу код Неготина

Датум објаве: 24.09.2021. год.

Рок: 11.10.2021, 11 часова

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и санацију објекта у комплексу Бела мачка у Пироту

Датум објаве: 30.08.2021. год.

Рок: 14.09.2021, 12 часова

Конзерваторско-рестаураторски радови на реконструкцији и изградњи ограде са капијама комплекса манастира Св. Никола у Куршумлији

Датум објаве: 20.08.2021. год.

Рок: 10.09.2021, 12 часова

Конзерваторско-рестаураторски радови на простору јужне капије на археолошком налазишту Равна у селу Равна код Књажевца

Датум објаве: 20.08.2021. год.

Рок: 10.09.2021, 13 часова

 

Санациони конзерваторски-рестаураторски радови на средњевековном утврђењу Копријан - Курвинград у атару села Малошиште, на територији општине Дољевац

Датум објаве: 20.08.2021. год.

Рок: 10.09.2021, 11 часова

Извођење Конзерваторско - рестаураторских радови на техничко инвестиционом одржавању и санацији столарије у куполама цркве и кровног покривача конака манастира Св. Прохор Пчињски

Датум објаве: 30.06.2020

Рок: 30.07.2020, 10 часова