Ангажовање физичке радне снаге и стручних лица за реализацију пројеката

Датум објаве:06.04.2022. год.

Рок: 19.04.2022, 10 часова

- Позив за подношење понуда (PDF - 89.98 KB)

- Одлука о додели уговора (PDF - 3.5 MB)

- Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка

 

Услуга набавке хотелског и другог смештаја за потребе реализације пројекта заштитних археолошких истраживања у оквиру непокретног културног добра Пиротска тврђава

Датум објаве:12.11.2021. год.

Рок: 22.11.2021, 12 часова

Конзерваторско - рестаураторски радови на реконструкцији и изградњи дела ограде са западне стране комплекса манастира Свети Никола у Куршумлији

Датум објаве: 11.11.2021. год.

Рок: 26.11.2021, 12 часова

 

Услуга набавке хотелског и другог смештаја за потребе реализације пројекта заштитних археолошких истраживања у оквиру непокретног културног добра Пиротска тврђава

Датум објаве: 29.10.2021. год.

Рок: 10.11.2021, 12 часова

Ангажовање физичке радне снаге за потребе реализације пројекта заштитних археолошких истраживања у оквиру непокретног културног добра Пиротска тврђава

Датум објаве: 28.10.2021. год.

Рок: 09.11.2021, 12 часова

 

Санациони конзерваторски-рестаураторски радови на средњевековном утврђењу Копријан - Курвинград у атару села Малошиште, на територији општине Дољевац

Датум објаве: 29.09.2021. год.

Рок: 14.10.2021, 12 часова

Конзерваторско-рестаураторски радови на архитектонским структурама касноантичког утврђења на археолошком локалитету „Мора Вагеи” у Михајловцу код Неготина

Датум објаве: 24.09.2021. год.

Рок: 11.10.2021, 11 часова