Студија заштите споменика културе СКОБАЉИЋ ГРАД

Студија заштите споменика културе СКОБАЉИЋ ГРАД код Вучја, Град Лесковац, аутора Иване Цветковић и Ђорђа Стошића, настала је за потребе дефинисања приоритета и одређивања смерница за израду планске документације – Плана детаљне регулације споменика културе Скобаљић град, а на основу Уговора закљученог између ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ и Завода за заштиту споменика културе Ниш, бр. 3372 од 12.07.2019. године (бр. Завода 991/1-01 од 17.07.2019).

2 mСкобаљић град представља вишеслојно налазиште од праисторије до средњег века. Налази се на стратешком положају, као одлична осматрачница ка лесковачкој котлини, на старој комуникацији према Врању и Новом Брду. Комплекс се састоји из Горњег и Доњег града, и подграђа које се простире на северној и источној страни. Скобаљић град улази у групу јаких утврђења на важним стратешким тачкама које је бранило одређену област и важну трговачку руту, и  могао је бити део одбрамбеног система са оближњим градовима.

Споменик културе Скобаљић град“ утврђен је за непокретно културно добро на основу Одлуке

Римски дунавски Лимес на Листи Светске културне баштине

У оквиру реализација програма номинације археолошких налазишта и локалитета на простору Римског Лимеса на Дунаву на Листу Светске културне баштине одржани су састанци са представницама општина Кладово и Неготин, на којима су учествовали представници Министарства културе и информисања, Републичког завода за заштиту споменика културе Београд, Археолошког института, Завода за заштиту споменика културе Ниш и Музеја Крајине Неготин.

Limes KladovoПрограм номинације Римског дунавског Лимеса за Листу Светске културне баштине води Археолошки институт и Републички завод за заштиту споменика културе Београд и он представља интегрални део међународне акције европских дунавских земаља (Немачка, Аустрија, Словачка, Мађарска у првом делу и Хрватска, Србија, Румунија и Бугарска у другом делу) да се читав простор Римског дунавског Лимеса упише на Листу Светске културне баштине.

Завод за заштиту споменика културе Ниш, као територијално надлежна установа заштите непокретног културног наслеђа учествује у реализацији

Заштитна археолошка ископавања на археолошком локалитету Црквиште код Башовића у селу Трпеза

Завод за заштиту споменика културе Ниш отпочео је заштитна археолошка ископавања на археолошком локалитету Црквиште код Башовића у селу Трпезa, општина Куршумлија.

Локалитет Црквиште у селу ТрпезеПројекат ископавања финансиран је од стране Министарство културе и информисања републике Србије и одобрен на основу Решења о одобрењу бр. 633-00-211/2019-02 од 02.10.2019. г. Циљ пројекта је археолошко истраживање црквене грађевине на овом локалитету, односно прикупљање података за дефинисање мера заштите, могућности за конзервацију и реконструкцију и израда предлога одлуке о утврђивању локалитета за археолошко налазиште.

Почетак радова на археолошком налазишту „Врело-Шаркамен“ код Неготина

На археолошком налазишту „Врело-Шаркамен“ код Неготина, започета је реализација Пројекта извођења конзерваторско рестаураторских радова.

ШаркаменРадови се изводе на откривеним и археолошки испитаним архитектонским садржајима - јужна кула западне капије– кула број 1 на сектору II. Извођач радова је Предузеће Тасић Митре доо Смедерево. Предметни пројекат финанисран је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.