Усвојен Закон о ратним меморијалима

Скупштина Србије усвојила је 28. јуна 2018. године Закон о ратним меморијалима.

novinski list m

Закон јасно дефинише надлежности, јача одговорност и ефикасност локалних самоуправа и осталих институција у тој области и ствара неопходне услове за заштиту културног наслеђа везаног за ратне периоде. Законом се уређује и успостављање и вођење прописаних евиденција, као и друга питања од значаја за ратне меморијале у Србији и у иностранству. Заштиту ратних меморијала који се налазе у Србији спроводи Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, затим јединице локалне самоуправе према месту где се ратни меморијал налази и министарство надлежно за послове одбране у оквиру војних објеката.

Највећа новина је надлежност министарства задуженог за неговање традиција ослободилачких ратова Србије за давање сагласности за подизање новог ратног меморијала. Предлози за изградњу нових меморијала мора да садрже опис конкретног догађаја који је „у складу са тековинама ослободилачких ратова Србије“

Заштитна археолошка ископавања на локалитету Црквиште у Мијајлици

           У периоду између 08. и 29. маја 2018. године, Завод за заштиту споменика културе Ниш спровео је заштитна археолошка истраживања на локалитету ''Црквиште'' у селу Мијајлица, општина Бојник.

           Crkviste MijajlicaИскопавања су организована и спроведена на основу дозволе Министарства културе и информисања (Решење бр. 633-00-68/2018-02 од 17.04.2018.године; у Заводу заведено под бр. 558/1 од 25.04.2018. године) и Уговора са месном заједницом Мијајлица, општина Бојник (Уговор бр. 01-26/2018 од 18.01.2018.г; у Заводу заведено под бр. 72/1 од 18.01.2018. године ).

           Екипу Завода сачињавају: мр Александар Алексић, археолог, виши стручни сарадник у Заводу – руководилац истраживања, Александар Вукојевић, архитекта, стручни сарадник и Зоран Радосављевић – Кики, фотодокументатор.

Причамо о култури – у Заводу за заштиту споменика културе Ниш

,,Причамо о култури – у Заводу за заштиту споменика културе Ниш’’

ЕУ инфо кутак Ниш и Завод за заштиту споменика културе Ниш су у уторак, 20. фебруара 2018. године организовали догађај ,,Причамо о култури у Заводу за заштиту споменика културе Ниш’’

Info kutak pricamo o kulturiОбележавање Европске године културног наслеђа под слоганом “Наше наслеђе: где прошлост сусреће будућност” чији је циљ да охрабри грађане да открију шта је то културно наслеђе њихових градова, региона, земаља и саме Европе почело је у Нишу, у Заводу за заштиту споменика културе Ниш. Као увод у главни догађај одржана је кратка презентација у Инфо кутку, где су присутни чули о томе шта су задужења самог Завода и шта они раде“, рекла је Снежана Андрић из ЕУ Инфо кутка. У првој у низу активности које ће ЕУ инфо кутак Ниш организовати ове године у циљу обележавања Европске године културног наслеђа, грађани Ниша су затим посетили ову институцију културе и упознали се са најзначајнијим непокретним културним добрима у Нишу и региону.

О историјату, улози и функцији као и најзначајнијим достигнућима Завода за заштиту споменика културе Ниш говорио је Ђорђе Стошић, историчар Завода. „Заинтересовани грађани су се упознали са културним наслеђем свога града, са споменицима културе, археолошким налазиштима, знаменитим местима и просторно културно историјским целинама које се налазе на широј територији града“ рекао је Стошић.

Расписан конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области културног наслеђа

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09,13/16  и 30/16-испр.) и Уредбe о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, aутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17), а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 113/17)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор за културно наслеђе
расписује
К О Н К У Р С
за финансирање или  суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2018. години

Конкурс се односи на пројекте из следећих области: