Заштитна археолошка истраживања у Пиротској тврђави

Завод тренутно спроводи заштитна археолошка истраживања у Пиротској тврђави.

momcilov grad arheologija 007Завод за заштиту споменика културе Ниш тренутно спроводи заштитна археолошка истраживања мањег обима услед проналаска хуманих остеолошких остатака у тзв. малом трапезоидном простору у Горњем граду Пиротске тврђаве. Ископавања финансира Град Пирот, а спроводе се на основу дозволе Министарства културе и информисања.

Руководилац ископавања је мр Александар Алексић, археолог Завода.

Јавни конкурс за избор директора Завода за заштиту споменика културе Ниш

Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Ниш, на (Осамнаестој седници одржаној дана 03.10.2018. године), донео је Одлуку о расписивању  јавног конкурса за избор кандидата за директора Завода за заштиту споменика културе Ниш.

Текст конкурса можете преузети са следеће адресе:

Јавни конкурс за избор кандидата за директора Завода за заштиту споменика културе Ниш (PDF - 1057 KB)

Радови на Спомен костурници Св. Николе у Врању

Дана 10.10.2018.године екипа Завода је, у складу са чланом 9 Уговора о извођењу радова по основу пројекта санације Спомен костурнице Светог Николе у Врању, у својству Наручиоца, увео у посао, Општу занатску задругу Балкан Црна Трава, у посао у својству Извођача.

sv nikola vranjeРок за завршетак радова износи 50 календарских дана од дана увођења у посао.

Почетак радова на Археолошком налазишту ''ВРЕЛО - ШАРКАМЕН''

Дана 09.10.2018.године екипа Завода је, у складу са чланом 10 Уговора o извођењу конзерваторско рестаураторских радова на откривеним и археолошки испитаним архитектонским садржајима на археолошком налазишту „Врело-шаркамен“ код Неготина, у својству Наручиоца, увео је у посао, Привредно друштво „Тасић Митре“ доо Смедерево, у посао у својству Извођача.

sarkamen 01Рок за завршетак радова износи 60 календарских дана од дана увођења у посао.

Иначе археолошко налазиште Шаркамен, представља непокретно културно добро од великог значаја.