Споменик палим ваздухопловцима у НОР-у

Налази се на Тргу 14. октобра, у средишњем делу озелењеног кружног сквера. Споменик се састоји од једног мањег базена, издигнутог платоа са степеништем и правоугаоног постоља на коме се налази бронзана композиција авиона и бомби. Композиција је дуга 3 м., а висока 1,30 м.Рад вајара Александра Сакића. Просторно архитектонско решење дао је арх. Драган Марковић из Ниша. На постољу споменика записано је: "Палим друговима ваздухопловцима - грађани Ниша". Подигнут је иницијативом Аеро-клуба из Ниша. Материјал: мермер, бетон и бронза.

 

 

Република Србија

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ

ул. Добричка 2

Ниш, 18000

тел: +38118523412

тел: +38118523414