Гроб са спомеником Станку Власотинском

Налази се на старом нишком гробљу - парцела 13, ред пети, гроб бр.26. Грађен из једног камена без постоља и укопан у земљу.У горњем делу кружни отвор, пречника 55 см., са уписаним крстом, чији се кракови продужавају ван круга и чине још три крста. На врху споменика записана је година смрти:1853, а у доњем делу: "Здз почиватз раб божи станко власоти(н)ски". Подигнут је 60-тих година XIX века. Рад, вероватно, власотиначких мајстора каменорезаца.Висина 1,90 м.

 

 

 

Република Србија

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ

ул. Добричка 2

Ниш, 18000

тел: +38118523412

тел: +38118523414