Списак запослених

Име Позиција Телефон Број мобилног телефона
Љиљана Берић Директор- дипл.правник +38118523412
Милош Драгићевић Дипл.правник- конзерватор +38118523412 +381628022683
Драгана Бегенишић Дипл.економиста +38118523412 +381628022677
Миле Вељковић Дипл.инж архитектуре- конзерватор +38118523412 +381642196440
Тoни Чершков Дипл.археолог- конзерватор +38118523412 +381628022689
Небојша Босанац Дипл.инж грађевине- конзерватор +38118523412 +381628022671
Иван Андрејевић Дипл.инж архитектуре- конзерватор +38118523412 +381628022690
Мр Александар Алексић Мр археологије- конзерватор +38118523412 +381628022681
Александар Вукојевић Дипл.инж архитектуре- конзерватор +38118523412 +381628022685
Ивана Цветковић Дипл.инж архитектуре- конзерватор +38118523412 +381628022688
Горан Радосављевић Дипл.инж.архитектуре-конзерватор +38118523412 +381628022670
Др Миша Ракоција Др историје уметности- конзерватор +38118523412 +381628022684
Елена Васић Петровић Дипл.инж архитектуре- конзерватор +38118523412 +381628022674
Жижа Стојичић Драгићевић Дипл.етнолог- конзерватор +38118523412 +381628022673
Ђорђе Стошић Дипл.историчар- конзерватор +38118523412 +381628022678
Зоран Радосављевић Фотограф - документатор +38118523412 +381628022672
Наташа Перић Благајник +38118523412 +381628022676
Милена Стојадиновић Информатичар +38118523412 +381628022675
Аница Вучковић Административно техничка секретарица +38118523412 +381628022687
Миле Адамовић Возач +38118523412 +381628022686