Извођење конзерваторско рестаураторских радова на откривеним и археолошки испитаним архитектонским садржајима на археолошком налазишту „Врело-шаркамен“ код Неготина.

Датум објаве: 29.06.2018

Рок: 30.07.2018