Конзерваторско-рестаураторски радови на јужној капији са припадајућим кулама на археолошком налазишту Равна – Тимацум Минус у селу Равна код Књажевца

Датум објаве:12.08.2022. год.

Рок: 30.08.2022, 12 часова

Извођење санационих конзерваторско-рестаураторских радова на кулама источног бедема средњовековног утврђења Копријан – Курвинград, у атару села Малошиште

Датум објаве:22.08.2022. год.

Рок: 13.09.2022, 10 часова

- Позив за подношење понуда (PDF - 90.11 KB)

- Одлука о додели уговора (PDF - 00 MB)

- Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка (PDF - 00 KB)

Услуга набавке хотелског и другог смештаја за потребе реализације пројекта заштитних археолошких истраживања у оквиру непокретног културног добра Пиротска тврђава

Датум објаве:12.11.2021. год.

Рок: 22.11.2021, 12 часова

Конзерваторско - рестаураторски радови на реконструкцији и изградњи дела ограде са западне стране комплекса манастира Свети Никола у Куршумлији

Датум објаве: 11.11.2021. год.

Рок: 26.11.2021, 12 часова

 

Услуга набавке хотелског и другог смештаја за потребе реализације пројекта заштитних археолошких истраживања у оквиру непокретног културног добра Пиротска тврђава

Датум објаве: 29.10.2021. год.

Рок: 10.11.2021, 12 часова