Завршетак археолошких ископавања на траси гасовода

Завод за заштиту споменика културе Ниш спровео је археолошка ископавања на три археолошка локалитета на делу трасе гасовода на територији града Зајечара и општине Бољевац.

 IKI2990Археолошка ископавања обављена су на следећим локалитетима: ''Осење'', Грлиште, Зајечар, ''Дрењак'', Прлита, Зајечар и ''Котаре-Лудачки поток'', Илино, Бољевац.

Археолошка ископавања обухватила су зоне археолошких локалитета које су угрожене изградњом гасовода.

 IKI3149Међутим, ово није крај заштитних археолошких радова на траси гасовода. У наредном периоду, Завод за заштиту споменика културе Ниш спроводи археолошко праћење земљаних радова на изградњи гасовода. У следећој фази предстоји археолошко праћење ископа рова за гасовод.

У складу са одредбама Закона о културним добрима, инвеститор заштитних археолошких радова је компанија IDC Consortium.