Заштитни археолошки радови на траси гасовода Јужни ток

Завод за заштиту споменика културе Ниш отпочео је заштитне археолошке радове на траси гасовода граница Бугарске - граница Мађарске, на територији Града Зајечара и општине Бољевац.

OMIMG 20190626 115155 mЗаштитни радови обухватају:

заштитна археолошка ископавања на археолошком локалитету ''Осење'' у атару села Грлиште код Зајечара на траси гасовода и археолошко праћење радова на изградњи гасовода.

Археолошки локалитет ''Осење'' регистрован је рекогносцирањима 2012. године које је спровео Завод за заштиту споменика културе Ниш на траси гасовода Јужни ток. Руководилац рекогносцирања био је археолог Тони Чершков. На основу површинских налаза, локалитет представља насеље из периода бронзаног доба.

 RK 1450 mАрхеолошка ископавања се обављају на основу дозволе Министарства културе и информисања (Решење бр. 633-00-150/2019-02 од 19.06.2019.), Инвеститор је компанија IDC Consortium из Београда. Руководилац заштитних археолошких ископавања је археолог мр Александар Алексић.