Заштитна археолошка ископавања на археолошком локалитету Црквиште код Башовића у селу Трпеза

Завод за заштиту споменика културе Ниш отпочео је заштитна археолошка ископавања на археолошком локалитету Црквиште код Башовића у селу Трпезa, општина Куршумлија.

Локалитет Црквиште у селу ТрпезеПројекат ископавања финансиран је од стране Министарство културе и информисања републике Србије и одобрен на основу Решења о одобрењу бр. 633-00-211/2019-02 од 02.10.2019. г. Циљ пројекта је археолошко истраживање црквене грађевине на овом локалитету, односно прикупљање података за дефинисање мера заштите, могућности за конзервацију и реконструкцију и израда предлога одлуке о утврђивању локалитета за археолошко налазиште.