Воденице на Горњодушничкој реци

Током јула 2018. године отпочела је реализација пројекта: „Утврђивање воденица на Горњодушничкој реци за културно добро“.

УVodenice u Gornjem i Donjem Dusniku 00 току су теренска истраживања воденичног комплекса и будуће заштићене околине у атару села Горњи и Доњи Душник, у општини Гаџин Хан, у Специјалном резервату природе Сува планина.

Воденице на Горњодушничкој реци.

Комплекс чини 9 од некада 15 воденица поточара, постављених у низу, на простору од Врела у Горњем Душнику до уласка у село Доњи Душник.  

Шездесетих година 20. века, изградњом модерних млинова за прекрупу, а касније и пшеницу, почело је напуштање а самим тим и пропадање ових сведока прошлости из 19. века, тако да су данас само две воденице у функцији.

Овим пројектом, који представља наставак истраживања Завода, спроведених у току 2010. године, предвиђено је прикупљање и обрада недостајуће документације: писане, техничке, фото и катастарске, у циљу покретања поступка проглашења воденичног комплекса за просторно културно-историјску целину.

Правна заштита Душничких воденица, које представљају симбол читавог Заплања, омогућује стручну заштиту, кроз ефикасније спровеђење свих интервенција на објектима, нове пројекте, неопходно учешће у планирању, обнови, ревитализацији и популаризацији воденица, које годинама привалаче туристе, планинаре, уметнике...

Њиховим увршћивањем у културна добра, оне постају прва заштићена просторна културно-историјска целина овог типа, на простору југоисточне Србије.

Пројекат је подржан од стране Министарства културе Републике Србије, 2018. године.

Стручни тим Завода за заштиту споменика културе Ниш:

Руководилац: Жижа Стојичић Драгићевић, дипл. етнолог

Чланови : Небојша Босанац диг, Надежда Ракоција диа, Зоран Радосављевић фотограф.

 

 • Vodenice_u_Gornjem_i_Donjem_Dusniku_00
 • Vodenice_u_Gornjem_i_Donjem_Dusniku_001
 • Vodenice_u_Gornjem_i_Donjem_Dusniku_002
 • Vodenice_u_Gornjem_i_Donjem_Dusniku_003
 • Vodenice_u_Gornjem_i_Donjem_Dusniku_004
 • Vodenice_u_Gornjem_i_Donjem_Dusniku_005
 • Vodenice_u_Gornjem_i_Donjem_Dusniku_006
 • Vodenice_u_Gornjem_i_Donjem_Dusniku_007
 • Vodenice_u_Gornjem_i_Donjem_Dusniku_008
 • Vodenice_u_Gornjem_i_Donjem_Dusniku_009
 • Vodenice_u_Gornjem_i_Donjem_Dusniku_010
 • slider html5
 • Vodenice_u_Gornjem_i_Donjem_Dusniku_012
wordpress gallery plugin by WOWSlider.com v7.7