Усвојен Закон о ратним меморијалима

Скупштина Србије усвојила је 28. јуна 2018. године Закон о ратним меморијалима.

novinski list m

Закон јасно дефинише надлежности, јача одговорност и ефикасност локалних самоуправа и осталих институција у тој области и ствара неопходне услове за заштиту културног наслеђа везаног за ратне периоде. Законом се уређује и успостављање и вођење прописаних евиденција, као и друга питања од значаја за ратне меморијале у Србији и у иностранству. Заштиту ратних меморијала који се налазе у Србији спроводи Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, затим јединице локалне самоуправе према месту где се ратни меморијал налази и министарство надлежно за послове одбране у оквиру војних објеката.

Највећа новина је надлежност министарства задуженог за неговање традиција ослободилачких ратова Србије за давање сагласности за подизање новог ратног меморијала. Предлози за изградњу нових меморијала мора да садрже опис конкретног догађаја који је „у складу са тековинама ослободилачких ратова Србије“

 

Законом о ратним меморијалима уређују се питања и правила ко сме, када, под којим условима да одржава ратни меморијал, а уређени ратни меморијали, као важан сегмент културне баштине Србије, постаће и део квалитетне и атрактивне туристичке понуде.

Прописи који регулишу област ратних меморијала донети су последњи пут пре 40 година.

Један од циљева Закона о ратним меморијалима је да се евидентирају сви меморијали да би се грађанима скренула пажња на страдање српског народа кроз историју.

Србија има 6.000 меморијала, што у земљи, што у иностранству, а у иностранству је за сада пописано 625 меморијала.