Студија заштите споменика културе СКОБАЉИЋ ГРАД

Студија заштите споменика културе СКОБАЉИЋ ГРАД код Вучја, Град Лесковац, аутора Иване Цветковић и Ђорђа Стошића, настала је за потребе дефинисања приоритета и одређивања смерница за израду планске документације – Плана детаљне регулације споменика културе Скобаљић град, а на основу Уговора закљученог између ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ и Завода за заштиту споменика културе Ниш, бр. 3372 од 12.07.2019. године (бр. Завода 991/1-01 од 17.07.2019).

2 mСкобаљић град представља вишеслојно налазиште од праисторије до средњег века. Налази се на стратешком положају, као одлична осматрачница ка лесковачкој котлини, на старој комуникацији према Врању и Новом Брду. Комплекс се састоји из Горњег и Доњег града, и подграђа које се простире на северној и источној страни. Скобаљић град улази у групу јаких утврђења на важним стратешким тачкама које је бранило одређену област и важну трговачку руту, и  могао је бити део одбрамбеног система са оближњим градовима.

Споменик културе Скобаљић град“ утврђен је за непокретно културно добро на основу Одлуке

Скупштине општине Лесковац бр. 06-22/86-01 од 24. 06. 1986. године. У том периоду спроведена су одређена археолошка истраживања.

DJI 0003 mДанас, Скобаљић град представља заштитни знак Вучја, са потенцијалом значајним за подручје читавог Јабланичког округа. Међутим, стање споменика културе - средњовековног насеља је забрињавајуће. Неопходно је спровести одређене/ургентне акције како би се зауставило његово даље пропадање. Скобаљић град треба посматрати у контексту ширег окружења у коме се налази - кањон реке Вучјанке, видиковац Соколица, хидроцентрала „Вучјанка“ из 1903. године, траса канала за довод воде до хидроцентрале, купалиште на Вучјанки, тзв. „Ђокини вирови“, воденице на Вучјанки, црква Св. Јована, вила Теокаревића, индустријски комплекс у Вучју са радничким стамбеним квартом, музеј текстилне индустрије у Стројковцу, манастир Рударе, манастирски комплекс у селу Чукљеник и даље средњовековно утврђење Марково кале код Врања. Простор треба сагледати интегрално, а затим предложити и третирати као значајну туристичку дестинацију Јабланичког округа.

DJI 0009 mУ будућности Скобаљић град видимо као истражену, конзервирану, делимично рестаурирану и пажљиво одржавану тврђаву, са осмишљеним програмима и садржајима, повезану са наведеним дестинацијама у ширем окружењу чиме би се створила пожељна туристичка дестинација.