Римски дунавски Лимес на Листи Светске културне баштине

У оквиру реализација програма номинације археолошких налазишта и локалитета на простору Римског Лимеса на Дунаву на Листу Светске културне баштине одржани су састанци са представницама општина Кладово и Неготин, на којима су учествовали представници Министарства културе и информисања, Републичког завода за заштиту споменика културе Београд, Археолошког института, Завода за заштиту споменика културе Ниш и Музеја Крајине Неготин.

Limes KladovoПрограм номинације Римског дунавског Лимеса за Листу Светске културне баштине води Археолошки институт и Републички завод за заштиту споменика културе Београд и он представља интегрални део међународне акције европских дунавских земаља (Немачка, Аустрија, Словачка, Мађарска у првом делу и Хрватска, Србија, Румунија и Бугарска у другом делу) да се читав простор Римског дунавског Лимеса упише на Листу Светске културне баштине.

Завод за заштиту споменика културе Ниш, као територијално надлежна установа заштите непокретног културног наслеђа учествује у реализацији

програма номинације археолошких налазишта и локалитета на простору Римског Лимеса на Дунаву на Листу Светске културне баштине. У оквиру својих надлежности на територији општина Неготин, Кладово и Мајданпек, Завод за заштиту споменика културе сарађује са Археолошким институтом из Београда, Републичким заводом за заштиту споменика културе Београд и Музејем Крајине у Неготину.

У том смислу, Завод прати стање на терену и покренуо је поступак заштите за поједине археолошке локалитете који се налазе на обали Дунава у наведеним општинама.

На линку испод можете погледати листу локалитета на римском лимесу.

http://www.heritage.gov.rs/cirilica/radovi_i_aktivnosti_rimski_limes_u_srbiji_na_preliminarnoj_listi_svetske_bastine.php
http://www.ai.ac.rs/projekti?K=11