Проналазак археолошких локалитета на траси гасовода

Приликом археолошког праћења извођења радова на изградњи гасовода граница Бугарске - граница Мађарске, на територији надлежности Завода за заштиту споменика културе Ниш (град Зајечар и општина Бољевац), откривена су 2 нова археолошка локалитета.

Археолошки локалитет -Дрењак-Aрхеолошки локалитет ''Дрењак'' у атару села Прлита, град Зајечар, недалеко од државне границе са Републиком Бугарском и археолошки локалитет ''Котаре-Лудачки поток'', у атару села Илино, општина Бољевац.
Завод за заштиту споменика културе Ниш, у складу са својим законским овлашћењима, по хитном поступку је покренуо поступак заштите ових локалитета, као и процедуру за спровођење хитних спасилачких археолошких ископавања.
 
Према прикупљеним подацима на терену, археолошки локалитет ''Дрењак'' садржи хоризонте насељавања из бронзаног, старијег гвозденог (Халштат) и млађег гвозденог Археолошки локалитет -Лудачки поток-доба (Латен), као и касноантичког периода. За археолошки локалитет ''Котаре-Лудачки поток'' претпоставља се да садржи хоризонте насељавања из старијег гвозденог доба (Халштат) и касноантичког периода, са траговима металуршке делатности.
 
Археолошко праћење извођења радова на изградњи гасовода, Завод за заштиту споменика културе Ниш обавља на основу Уговора са Инвеститором - IDC doo Београд, а у складу са Законом о културним добрима. 
Истовремено са претходно наведеним радовима, Завод за заштиту споменика културе Ниш спроводи заштитна археолошка ископавања на археолошком локалитету ''Осење'' у атару села Грлишта, код Зајечара, који је регистрован пре отпочињања радова на изградњи гасовода.