Почетак радова у манастиру Светог Николе у Куршумлији

У комплексу манастира Светог Николе у Куршумлији започета је реализација Пројекта извођења конзерваторско рестаураторских радова на реконструкцији и обнови северне куле цркве и реконструкцији и изградњи ограде са капијама.

Св. Никола, КуршумлијаИзвођач радова је Општа занатска задруга Балкан Црна Трава. Предметни пројекат финанисиран је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије и суфинансиран од стране придвредног друштва АД Планинка Куршумлија.