Почетак радова на Археолошком налазишту ''ВРЕЛО - ШАРКАМЕН''

Дана 09.10.2018.године екипа Завода је, у складу са чланом 10 Уговора o извођењу конзерваторско рестаураторских радова на откривеним и археолошки испитаним архитектонским садржајима на археолошком налазишту „Врело-шаркамен“ код Неготина, у својству Наручиоца, увео је у посао, Привредно друштво „Тасић Митре“ доо Смедерево, у посао у својству Извођача.

sarkamen 01Рок за завршетак радова износи 60 календарских дана од дана увођења у посао.

Иначе археолошко налазиште Шаркамен, представља непокретно културно добро од великог значаја.