Ознака Европске године културног наслеђа додељена нишком Заводу

Ознака Европске године културног наслеђа додељена Заводу за заштиту споменика културе Ниш

Evropska godina kulturnog nasledjaОзнака Европске године културног наслеђа за пројекат Студија заштите непокретних културних добара у Прокупљу Завода за заштиту споменика културе Ниш.

Сектор за међународне односе и ЕУ интеграције у области културе Министарства културе и информисања РС​ доделио је ознаку Европске године културног наслеђа за пројекат Студија заштите непокретних културних добара у Прокупљу Завода за заштиту споменика културе Ниш.

Одлуком ЕУ, 2018. година је проглашена Европском годином културног наслеђа са слоганом „Наше наслеђе: тамо где се прошлост сусреће са будућношћу“.

Завод за заштиту споменика културе Ниш већ годинама спроводи низ активности које су имале за циљ приближавање културног наслеђа грађанима, подизање свести о значају културног наслеђа за друштво, а посебно да се подстакне размена и унапреди знање о богатој европској баштини на територији на којој је надлежан, и тако ојача осећај припадности заједничком европском културном простору.

Изради Студије заштите непокретних културних добара у Прокупљу и евидентираних објеката са споменичким својствима приступљено је услед потребе да се споменички фонд и градитељско наслеђе овог подручја заштите и вреднују као необновљив и јединствени ресурс, сагледају свеобухватно, да се проблему заштите приступи интергативно, анализирају тренутни услови и дају смернице за унапређење стања наслеђа, са освртом на могућности коришћења наслеђа у сврху развоја културног туризма. Стање културне баштина данас представља темељ развоја културног туризма.

Основни мотив за израду Студије је незадовољавајуће стање градитељске баштине Прокупља, недовољно познавање, презентација и интерпретација, и неадекватно третирање у савременим процесима планирања.

Скупина културно-историјских грађевина Прокупља је довољно међусобно повезана, са препознатљивим просторним обележјима, и има изразиту историјску, археолошку, уметничку, научну, друштвену и техничку важност.

Студија има задатак да анализира затечено стање, изврши валоризацију, одреди дугорочне циљеве и смернице очувања, заштите и кориштења непокретних културних добара и градитељског наслеђа, као и да понуди услове за уређење, заштиту и укључивање у развојне планове општине, региона и Републике Србије.