Настављени конзерваторско-рестаураторских радови на Шаркамену

Настављено је извођење конзерваторско-рестаураторских радова на откривеним и археолошки истраженим ахитектонским садржајима на археолошком налазишту „Врело Шаркамен” код Неготина.

Конзерваторско-рестаураторски радови По програму из 2018. Године ради се на сектору I југоисточна угаона кула број 8 са делом јужног бедема и просторијама унутрашњег објекта прислоњеног уз бедем. Стручни и конзерваторски надзор води Миле Вељковић, дипл.инж архитектуре- конзерватор.

Извођач радова је предузеће „Тасић Митре” д.о.о. из Смедерева.

Очекује се да радови буду завршени до 15. априла.