Израда Студије заштите непокретних културних добара и градитељског наслеђа у Књажевцу

Екипа Завода за заштиту споменика културе Ниш у саставу архитекта Ивана Цветковић, историчар Ђорђе Стошић, сарадник Завода архитекта Александар Никшић, и Милена Милошевић Мићић из Завичајног музеја Књажевац је у склопу пројекта Студија заштите непокретних културних добара и градитељског наслеђа у Књажевцу спровела теренска истраживања.

KnjazevacУ циљу израде Студије, чију израду финансира Министарство културе и информисања спроведене су следеће активности : рекогносцирање и истраживање терена, прикупљање, истраживање и израда техничке документације и графичких прилога, валоризација и ревалоризација непокретних културних добара и градитељског наслеђа Књажевца, иновативним приступом и савременим методама обрађено је и технички снимљено више десетина објеката и амбијенталних целина, а извршена је и анализа тренутног стања значајних објеката за градитељско наслеђе града.

Активности у склопу израде Студије заштите непокретних културних добара и градитељског наслеђа у Књажевцу, предузете су са циљем да се споменички фонд и градитељско наслеђе Књажевца сагледа свеобухватно, заштити и вреднује као необновљив и јединствени ресурс, и да се проблему заштите приступи
интегративно, анализирају тренутни услови и дају смернице за унапређење стања наслеђа, при чему се потенцира на наслеђу као покретачу одрживог развоја.