Завршетак археолошких ископавања на траси гасовода

Завод за заштиту споменика културе Ниш спровео је археолошка ископавања на три археолошка локалитета на делу трасе гасовода на територији града Зајечара и општине Бољевац.

 IKI2990Археолошка ископавања обављена су на следећим локалитетима: ''Осење'', Грлиште, Зајечар, ''Дрењак'', Прлита, Зајечар и ''Котаре-Лудачки поток'', Илино, Бољевац.

Археолошка ископавања обухватила су зоне археолошких локалитета које су угрожене изградњом гасовода.

Израда Студије заштите непокретних културних добара и градитељског наслеђа у Књажевцу

Екипа Завода за заштиту споменика културе Ниш у саставу архитекта Ивана Цветковић, историчар Ђорђе Стошић, сарадник Завода архитекта Александар Никшић, и Милена Милошевић Мићић из Завичајног музеја Књажевац је у склопу пројекта Студија заштите непокретних културних добара и градитељског наслеђа у Књажевцу спровела теренска истраживања.

KnjazevacУ циљу израде Студије, чију израду финансира Министарство културе и информисања спроведене су следеће активности : рекогносцирање и истраживање терена, прикупљање, истраживање и израда техничке документације и графичких прилога, валоризација и ревалоризација непокретних културних добара и градитељског наслеђа Књажевца, иновативним приступом и савременим методама обрађено је и технички снимљено више десетина објеката и амбијенталних целина, а извршена је и анализа тренутног стања значајних објеката за градитељско наслеђе града.

Проналазак археолошких локалитета на траси гасовода

Приликом археолошког праћења извођења радова на изградњи гасовода граница Бугарске - граница Мађарске, на територији надлежности Завода за заштиту споменика културе Ниш (град Зајечар и општина Бољевац), откривена су 2 нова археолошка локалитета.

Археолошки локалитет -Дрењак-Aрхеолошки локалитет ''Дрењак'' у атару села Прлита, град Зајечар, недалеко од државне границе са Републиком Бугарском и археолошки локалитет ''Котаре-Лудачки поток'', у атару села Илино, општина Бољевац.
Завод за заштиту споменика културе Ниш, у складу са својим законским овлашћењима, по хитном поступку је покренуо поступак заштите ових локалитета, као и процедуру за спровођење хитних спасилачких археолошких ископавања.

Заштитни археолошки радови на траси гасовода Јужни ток

Завод за заштиту споменика културе Ниш отпочео је заштитне археолошке радове на траси гасовода граница Бугарске - граница Мађарске, на територији Града Зајечара и општине Бољевац.

OMIMG 20190626 115155 mЗаштитни радови обухватају:

заштитна археолошка ископавања на археолошком локалитету ''Осење'' у атару села Грлиште код Зајечара на траси гасовода и археолошко праћење радова на изградњи гасовода.

Археолошки локалитет ''Осење'' регистрован је рекогносцирањима 2012. године које је спровео Завод за заштиту споменика културе Ниш на траси гасовода Јужни ток. Руководилац рекогносцирања био је археолог Тони Чершков. На основу површинских налаза, локалитет представља насеље из периода бронзаног доба.