Заштитна археолошка ископавања на археолошком локалитету Црквиште код Башовића у селу Трпеза

Завод за заштиту споменика културе Ниш отпочео је заштитна археолошка ископавања на археолошком локалитету Црквиште код Башовића у селу Трпезa, општина Куршумлија.

Локалитет Црквиште у селу ТрпезеПројекат ископавања финансиран је од стране Министарство културе и информисања републике Србије и одобрен на основу Решења о одобрењу бр. 633-00-211/2019-02 од 02.10.2019. г. Циљ пројекта је археолошко истраживање црквене грађевине на овом локалитету, односно прикупљање података за дефинисање мера заштите, могућности за конзервацију и реконструкцију и израда предлога одлуке о утврђивању локалитета за археолошко налазиште.

Почетак радова на археолошком налазишту „Врело-Шаркамен“ код Неготина

На археолошком налазишту „Врело-Шаркамен“ код Неготина, започета је реализација Пројекта извођења конзерваторско рестаураторских радова.

ШаркаменРадови се изводе на откривеним и археолошки испитаним архитектонским садржајима - јужна кула западне капије– кула број 1 на сектору II. Извођач радова је Предузеће Тасић Митре доо Смедерево. Предметни пројекат финанисран је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.

Почетак радова у манастиру Светог Николе у Куршумлији

У комплексу манастира Светог Николе у Куршумлији започета је реализација Пројекта извођења конзерваторско рестаураторских радова на реконструкцији и обнови северне куле цркве и реконструкцији и изградњи ограде са капијама.

Св. Никола, КуршумлијаИзвођач радова је Општа занатска задруга Балкан Црна Трава. Предметни пројекат финанисиран је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије и суфинансиран од стране придвредног друштва АД Планинка Куршумлија.

Завршетак археолошких ископавања на траси гасовода

Завод за заштиту споменика културе Ниш спровео је археолошка ископавања на три археолошка локалитета на делу трасе гасовода на територији града Зајечара и општине Бољевац.

 IKI2990Археолошка ископавања обављена су на следећим локалитетима: ''Осење'', Грлиште, Зајечар, ''Дрењак'', Прлита, Зајечар и ''Котаре-Лудачки поток'', Илино, Бољевац.

Археолошка ископавања обухватила су зоне археолошких локалитета које су угрожене изградњом гасовода.